Suomi (Finland) Change Country
Etusivu  |  Hoitoa vaativat tilat  |  Tuotteet  |  Kliinisiä Tutkimustuloksia  |  Tapahtumat  |  Tietoja KCI:stä
Olet tässä: Etusivu > Oikeudellinen huomautus
Tulosta

Oikeudellinen huomautus

KCI Medical ApS in Denmark is the legal authority of KCI Medical in Finland with a registered VAT number 18777045 and registered office at KCI Medical ApS, Telegrafvej 4, 3rd floor, DK-2750 Ballerup.

--

KÄYTTÖEHDOT

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI. Tämän sivuston omistaa ja sitä ylläpitää KCI, mikä määritelmä kattaa Kinetic Concepts, Inc. -yhtiön sekä kaikki sen tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt, kuten muiden muassa KCI USA, Inc., KCI Licensing, Inc., KCI International, Inc., KCI Europe Holding B.V. ja KCI Medical Resources. KCI omistaa muita sivustoja, mutta nämä käyttöehdot koskevat vain tällä KCI:n sivustolla vierailevia käyttäjiä, eikä niitä saa soveltaa muihin KCI:n omistamiin sivustoihin. Kun vierailet muilla KCI:n omistamilla sivustoilla, tutustu niiden käyttöehtoihin.

Kohtuulliseksi hyvitykseksi tämän sivuston minkä tahansa osan käytöstä sitoudut noudattamaan seuraavia käyttöehtoja, mistä on todisteena se, että käytät sivustoa:

Takaisin alkuun

YHTEYDENOTOT HÄTÄTAPAUKSISSA

TÄMÄ SIVUSTO EI TARJOA LÄÄKETIETEELLISIÄ OHJEITA. OTA HÄTÄTILANTEESSA YHTEYS LÄÄKÄRIISI TAI SOITA PAIKALLISEEN HÄTÄNUMEROON.

Takaisin alkuun

TIETOJA TÄMÄN SIVUSTON TIEDOISTA

Tällä sivustolla saattaa olla tietoja lääketieteeseen ja terveyteen liittyvistä aiheista. Näitä tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan pätevän lääkärin tai muun terveydenhoitoalan ammattilaisen ohjeita. Sivuston tietoja ei saa käyttää terveysongelmien tai sairauksien diagnosointiin. Diagnoosin saa tehdä vain lääkäri tai muu terveydenhoitoalan ammattilainen. Potilaan on aina otettava yhteys terveydenhoitoalan ammattilaiseen, kuten lääkäriin, oikean diagnoosin ja tilanteeseen sopivan hoidon määrittämiseksi. Tällä sivustolla olevat materiaalit on tarkoitettu vain yleistietojen lähteeksi. Tällä sivustolla olevat tiedot eivät korvaa hoitosuhdetta terveydenhoidon ammattilaiseen. KCI ei harjoita lääketiedettä eikä tarjoa lääketieteellisiä palveluita tai ohjeita, eikä tällä sivustolla olevia tietoja saa tulkita lääketieteellisiksi ohjeiksi.

Takaisin alkuun

AINEETON OMAISUUS

© 1998 - 2013 KCI Licensing, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. KCI Licensing, Inc. -yhtiöllä ja sen tytäryhtiöillä on omistusoikeus, lisenssi tai käyttölupa kaikkiin tämän sivuston kuviin vain tällä sivustolla käyttöä varten. Luvaton käyttö, kopiointi tai näyttäminen on kielletty.

GORE-TEX®- tai GORE® Medical -kangas ovat W. L. Gore and Associates -yhtiön tavaramerkkejä. 3M™ ja Tegaderm™ ovat 3M-yhtiön tavaramerkkejä. Ellei tämän sivuston sisällössä toisin mainita, kaikki muut tuotteiden ja palveluiden tavaramerkit ja palvelumerkit tällä sivustolla ja siihen liittyvissä linkeissä tai muuten merkittyinä ovat KCI Licensing, Inc.
-yhtiön ja sen osakkuusyhtiöiden ja lisenssinantajien omaisuutta.

Monet tai suurin osa tällä sivustolla [www.kcimedical.fi] kuvatuista KCI-tuotteista ja -palveluista on patentoitu tai niiden patenttihakemus on vireillä joillakin lainkäyttöalueilla. Mitään tämän sivuston tietoja ei saa tulkita niin, että ne myöntävät mitään lisenssiä tai oikeutta KCI Licensing, Inc. -yhtiön tai sen osakkuusyhtiöiden ja vastaavien lisenssinantajien (yhteisnimitys "KCI") omistamiin patentteihin, tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin tai muihin oikeuksiin. Tunnustat, että tällä sivustolla olevat materiaalit ovat KCI:n ja sen osakkuusyhtiöiden omaisuutta. Voit käyttää tällä sivulla olevaa aineetonta omaisuutta vain näiden käyttöehtojen erikseen sallimalla tavalla etkä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Hyväksyt sen, että et saa poistaa mitään yksinomaisuutta ilmentäviä ilmoituksia tai mainintoja mistään tästä sivustosta käyttämästäsi materiaalista. Hyväksyt myös, että kaikki tiedot tällä sivustolla tai siitä johdetuissa materiaaleissa ovat KCI:n omaisuutta. Tavaramerkkisymbolin puuttuminen jostakin KCI:n tavaramerkistä ei poista KCI:n oikeuksia kyseiseen tavaramerkkiin eikä muita aineettomaan omaisuuteen liittyviä oikeuksia.

Takaisin alkuun

PALAUTE, KOMMENTIT JA KEHITYSIDEAT

KCI vastaanottaa mielellään palautetta, kommentteja ja kehitysideoita tähän sivustoon liittyen, mutta haluamme käyttäjien ymmärtävän, että tämän sivuston kautta lähetettyjä tietoja käsitellään ei-henkilökohtaisina, ei-luottamuksellisina ja ei-yksinoikeudellisina (lukuun ottamatta henkilötietoja, joita käsitellään KCI-yhtiön Tietosuojassa kuvatulla tavalla). Jos lähetät KCI:lle tämän sivuston kautta ideoita, tietoja, konsepteja, tietotaitoa, tekniikoita tai materiaaleja, annat KCI:lle rajoituksettoman, rojaltivapaan ja peruuttamattoman lisenssin käyttää, monistaa, näyttää, esittää, muokata, lähettää ja jaella niitä missä tahansa muodossa ja millä tahansa tavalla ja hyväksyt, että KCI voi käyttää niitä mihin tahansa tarkoitukseen (kaupalliseen tai ei-kaupalliseen).

Takaisin alkuun

EI TAKUUTA

TÄSSÄ SIVUSTOSSA OLEVAT TIEDOT ANNETAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISIA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA EPÄSUORAT TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA. KCI EI VÄITÄ TAI TAKAA, ETTÄ TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVAT TIEDOT OVAT AJANMUKAISIA TAI VIRHEETTÖMIÄ. TÄLLÄ SIVUSTOLLA OLEVIA TIETOJA VOIDAAN MUUTTAA ILMOITTAMATTA SIITÄ ERIKSEEN. KCI EI OLE TARKASTANUT KAIKKIA KCI:N SIVUSTOIHIN LINKITETTYJÄ SIVUSTOJA EIKÄ OLE ANTANUT HYVÄKSYNTÄÄNSÄ TAI OLE VASTUUSSA KCI:N SIVUSTON ULKOPUOLISTEN SIVUJEN SISÄLLÖSTÄ TAI MUISTA NÄIHIN SIVUSTOIHIN LINKITTÄVISTÄ SIVUSTOISTA. TÄLLAISTEN LINKKIEN KÄYTTÖ ON OMALLA VASTUULLASI.

KCI, sen tytäryhtiöt, osakkuusyhtiöt tai lisenssinantajat eivät välttämättä yhdy näkemyksiin tai mielipiteisiin, jotka on esitetty tällä sivustolla olevissa tai siitä linkitetyissä artikkeleissa, julkaisuissa ja tapaustutkimuksissa, ja vaikka useimmat tutkimukset ovat riippumattomia tutkimuksia, KCI ei voi esittää mitään väitteitä tai myöntää takuuta tutkimustulosten tai tutkimusten johtopäätösten luotettavuudesta.

Takaisin alkuun

VASTUUNRAJOITUS

KCI, SEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYTÄRYRITYKSET, EDUSTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, SEURAAJAT JA OIKEUDENHALTIJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, RANGAISTUKSELLISISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURANNAISVAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ TAI SIVUSTOLLA OLEVISTA TIEDOISTA. TÄMÄ RAJOITUS ON VOIMASSA RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO VÄITETTY VASTUU SOPIMUKSEEN, RIKKOMUKSEEN, LAIMINLYÖNTIIN, ANKARAAN VASTUUSEEN TAI MUUHUN SYYHYN MYÖS TAPAUKSISSA, JOISSA MEILLE ON TIEDOTETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. KOSKA JOILLAKIN LAINKÄYTTÖALUEILLA EI SALLITA SATUNNAISTEN TAI SEURANNAISVAHINKOJEN POISSULKUA TAI RAJOITUSTA, NÄILLÄ LAINKÄYTTÖALUEILLA KCI:N VASTUU RAJOITTUU LAIN SALLIMAAN LAAJUUTEEN.

KCI:N, SEN MAHDOLLISTEN TOIMIHENKILÖIDEN, JOHTAJIEN, TYTÄRYHTIÖIDEN, EDUSTAJIEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, SEURAAJIEN, OIKEUDENHALTIJOIDEN, EDUSTAJIEN TAI TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUU RAJOITTUU VAHINKOJEN TODELLISEEN SUURUUTEEN, EIKÄ OLE SUUREMPI KUIN 100,00 YHDYSVALTAIN DOLLARIA. VASTUUNRAJOITUS EI EHKÄ OLE VOIMASSA KAIKISSA OSAVALTIOISSA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA KCI, SEN TOIMIHENKILÖT, JOHTAJAT, TYTÄRYHTIÖT, EDUSTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, SEURAAJAT, OIKEUDENHALTIJAT, EDUSTAJAT tai TOIMITTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETYKSISTÄ TAI VAHINGOISTA EDELLÄ MAINITTUA MÄÄRÄÄ SUUREMMALLA MÄÄRÄLLÄ. KAIKKI MUUT VAHINGOT, SUORAT TAI EPÄSUORAT, ERITYISET, SATUNNAISET, SEURANNAISET, ESIKUVALLISET TAI RANGAISTUKSELLISET, JOTKA JOHTUVAT SIVUSTON TAI MATERIAALIEN KÄYTÖSTÄ, SULJETAAN POIS, VAIKKA KCI:LLE OLISI TIEDOTETTU KYSEISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

Takaisin alkuun

LINKIT TOISIIN SIVUSTOIHIN

Tällä Internet-sivustolla voi olla linkkejä muihin Internet-sivustoihin ja kolmansien osapuolten hallinnassa oleviin materiaaleihin ja tietoihin. KCI ei ole vastuussa minkään muun sivuston sisällöstä eikä ole vastuussa mistään vahingoista, jotka saattavat seurata kyseisten sivustojen käyttämisestä tai kyseisille sivustoille lähettämiesi tietojen käytöstä. KCI ei tarkasta, valvo tai hallitse tietosuojaperiaatteita kolmansien osapuolten sivustoissa, joihin vie linkki tästä sivustosta. Nämä linkit tarjotaan vain käyttömukavuussyistä.

Takaisin alkuun

HYVITYS

Sitoudut puolustamaan, turvaamaan tappioilta ja pitämään KCI:tä, sen emoyhtiötä, toimihenkilöitä, johtajia, edustajia, työntekijöitä ja oikeudenhaltijoita syyttöminä koskien mitä tahansa ja kaikkia vastuita, vaatimuksia ja korvauksia, mukaan lukien oikeudenkäyntikulut, jotka aiheutuvat siitä, että käytät tätä sivustoa tai sen sisältöä, mukaan lukien rajoituksetta käyttöehtojen rikkomukset. KCI pidättää itsellään oikeuden varata itselleen, sinun kustannuksellasi, yksinomaisen vastineen ja hallinnan missä tahansa asiassa, joka sinun olisi muutoin hyvitettävä, missä tapauksessa suostut tekemään yhteistyötä KCI:n kanssa kaikkien saatavilla olevien vastineiden puolustamiseksi.

Takaisin alkuun

TULEVAISUUTTA KOSKEVAT LAUSUNNOT

Tällä Internet-sivustolla saattaa olla tulevaisuutta koskevia lausuntoja, kuten muun muassa johdon arvioita yrityksen tulevasta menestyksestä, liikevaihdosta ja ansioista, johdon kasvutavoitteista sekä johdon kyvystä tuottaa jatkuvia parannuksia yrityksen toimintoihin. Nämä tulevaisuutta koskevat lausunnot perustuvat vain lausuntojen antamisajankohtana vallinneisiin odotuksiin ja niihin liittyy useita riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat estää yritystä saavuttamasta lausunnon antamisajankohtana voimassa olleet taloudelliset ennusteet ja muut odotukset. Tällaisia ovat muun muassa kilpailun lisääntymisestä johtuva muutos KCI:n tuotteiden kysynnässä, muutos maksajan hyvityskäytännöissä, KCI:n kyky suojata aineettoman omaisuutensa oikeudet ja yleinen taloustilanne. Tällä sivustolla olevien esitysten tiedot ovat peräisin niiden laatimisajankohdasta, eikä niitä ole päivitetty kyseisen päivämäärän jälkeen. Emme ole velvollisia päivittämään näitä tietoja. Lisätietoja mahdollisista tekijöistä, jotka voivat vaikuttaa liiketoimintaamme ja taloudellisiin tuloksiimme, on asiakirjoissa, jotka olemme toimittaneet Yhdysvaltain arvopaperikomissiolle (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), mukaan lukien vuosikertomuksemme Form 10-K -lomakkeella ja kvartaaliraporttimme Form 10-Q -lomakkeella, mukaan lukien muiden osien lisäksi kohdissa "Risk Factors" ("Riskitekijät") ja "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations," ("Johdon näkemys ja analyysi taloudellisesta tilanteesta ja toiminnan tuloksista"), joka on arkistoitu Yhdysvaltain arvopaperikomissiossa ja saatavana komission sivustosta osoitteessa www.sec.gov.

Takaisin alkuun

SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Tämä KCI:n sivusto www.sec.gov sisältää tietoja tuotteista, jotka eivät ehkä ole saatavana tietyssä maassa ja eivät ehkä ole saaneet mahdollisesti tarvittavaa hyväksyntää tai myyntilupaa valtiolliselta säätelyelimeltä eri käyttöaiheisiin ja rajoitteisiin eri maissa. Kussakin maassa on omat lakinsa, säädöksensä ja lääketieteelliset käytäntönsä, jotka koskevat lääketieteellisen tiedon tai muiden tietojen jakamista lääketieteellisistä tuotteista Internetissä. Mitään tässä sivustossa olevaa sisältöä ei pidä tulkita minkään sellaisen tuotteen hankintakehotukseksi, mainostukseksi tai käyttöaiheeksi, jota ei ole hyväksytty lakien ja säädösten määräämällä tavalla maassa, jossa sivuston lukija sijaitsee.

Nämä käyttöehdot, tietosuojaperiaatteet ja tämän sivuston käyttö ovat Yhdysvaltojen ja Texasin osavaltion lakien alaisia. Kaikki tähän sivustoon liittyvät oikeustoimet käsitellään pelkästään liittovaltion tai osavaltion oikeusistuimissa Texasin osavaltion toimivaltaisella lainkäyttöalueella. Edellinen pois lukien KCI:llä on oikeus hakea kieltomääräyksiä (tai vastaavia pikaisia oikeusturvakeinoja) millä tahansa lainkäyttöalueella.

Takaisin alkuun

MUITA TÄHÄN SIVUSTOON LIITTYVIÄ SÄÄNTÖJÄ

Näissä käyttöehdoissa ja tietosuojaperiaatteissa mainittujen ehtojen lisäksi saatat myös olla muiden ehtojen alainen, jotka saattavat tulla voimaan, kun käytät tiettyjä palveluita tai materiaaleja tämän sivuston tietyillä alueilla, kuten ostaessasi lisäpalveluita tai seuratessasi tältä sivustolta johtavaa linkkiä. Tutustu KCI:n Tietosuojaan, jotta tiedät miten suojaamme ja käytämme tämän sivuston kautta keräämiämme tietoja.
Tässä osassa ja osissa "Palaute", "Aineeton omaisuus", "Hyvitys", "Ei takuuta" ja "Vastuunrajoitus" mainitut velvollisuudet jäävät voimaan näiden Käyttöehtojen päättämisen jälkeen.

Jos mikä tahansa pätevä oikeusistuin toteaa jonkin ehdon näissä käyttöehdoissa tai tietosuojaperiaatteissa pätemättömäksi, kyseisen ehdon pätemättömyys ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen näissä käyttöehdoissa tai tietosuojaperiaatteissa, vaan ne jäävät voimaan täysimääräisinä. Näiden käyttöehtojen tai tietosuojaperiaatteiden ehdoista luopumista ei saa tulkita jatkuvaksi tai pysyväksi luopumiseksi kyseisestä ehdosta tai mistään muusta ehdosta.

Käyttämällä KCI:n sivustoa osoitat ymmärtäväsi ja hyväksyväsi KCI:n tietosuojaperiaatteet, jotka on esitetty Verkkoa koskevissa tietosuojaperiaatteissa.


  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
  • Vieraile YouTube sivuillamme

Tärkeä viesti potilaille

Oikeudellinen huomautus | Tietosuoja | Ota yhteyttä


Copyright © 1998 - 2013 KCI Licensing, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nämä tiedot on tarkoitettu vain maan Suomi asukkaille.
Tällä sivustolla olevat tuotetiedot on tarkoitettu vain maan Suomi asukkaille.
Tällä sivustolla mainituilla tuotteilla voi olla eri merkinnät eri maissa.