Suomi (Finland) Change Country
Etusivu  |  Hoitoa vaativat tilat  |  Tuotteet  |  Kliinisiä Tutkimustuloksia  |  Tapahtumat  |  Tietoja KCI:stä
Olet tässä: Etusivu > Tuotteen kierrätys > WEEE-tiedot KCI:n asiakkaille
Tulosta

WEEE-tiedot KCI:n asiakkaille

Suomen 13.8.2005 voimaan tulleessa jätelaissa määritellään EY:n sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan (WEEE-) direktiivin täytäntöönpano Suomessa. WEEE-direktiivin tavoitteena on minimoida WEEE-direktiivin tarkoittaman lajittelemattoman kunnallisjätteen määrä sekä lisätä jatkokäsiteltävän ja uudelleen käytettävän WEEE-keräysjätteen määrää ja ympäristöystävällisiä hävitystapoja.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (EEE, Electrical and electronic equipment) on materiaaleja, osia ja aineita, jotka saattavat olla haitallisia ympäristölle ja ihmisen terveydelle, jos sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE) ei hävitetä asianmukaisella tavalla.

Tuotteet, joissa on alla kuvatun kaltainen yliviivatun roskakorin kuva, ovat sähkö- ja elektroniikkalaitteita. Yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, ettei sähkö- ja elektroniikkaromua saa hävittää lajittelemattoman kotitalousjätteen seassa, vaan se on käsiteltävä erikseen.

Kuluttaja ei saa hävittää sähkö- ja elektroniikkaromua kotitalousjätteen seassa, vaan se on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen. Tällä tavoin sähkö- ja elektroniikkaromun aiheuttamat ympäristövaikutukset jäävät mahdollisimman pieniksi, ja sähkö- ja elektroniikkaromu voidaan paremmin kierrättää ja käyttää uudelleen.

KCI Medical täyttää Suomen jätelain mukaisen laitevalmistajan velvoitteensa kustantamalla KCI Medicalin kuluttajaelektroniikkatuotteiden takaisin ottamisen ja kierrättämisen ERP Finlandin ylläpitämän paikallisen keräysverkoston kautta. Kunnallisiin keräyspisteisiin käyttöiän päätyttyä palautettujen KCI:n kuluttajaelektroniikkatuotteiden keräyksen ja kierrätyksen kustannukset KCI Medical kattaa maksuilla, jotka se suorittaa ERP Finlandille.

Liikeyritykset (kuten sairaalat ja lääkärit) saavat halutessaan lisätietoja KCI:n kuluttajaelektroniikkatuotteiden ympäristöystävällisestä hävittämisestä ottamalla yhteyden ERP Finlandiin, josta neuvotaan, miten elektroniikkatuotteiden vastaanotto ja kierrätys voidaan järjestää:

www.nera.fi
Puhelin: +358 4052 29983

Käytetyt KCI:n laitteet ja niiden osat saattavat sisältää tartunta-aineita. Biovaarallisten materiaalien hävittämisessä noudatetaan kansallisia määräyksiä, jotka saattavat vaikuttaa myös yllä kuvattuihin kierrätysprosesseihin. Jos haluat lisätietoja laitteiden hävittämisestä, ota yhteys paikalliseen terveysviranomaiseen, laitteen määränneeseen lääkäriin tai muuhun paikalliseen terveysalan asiantuntijaan.
 

DSL#09-03.193.WEEE.FI


  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
  • Vieraile YouTube sivuillamme

Tärkeä viesti potilaille

Oikeudellinen huomautus | Tietosuoja | Ota yhteyttä


Copyright © 1998 - 2013 KCI Licensing, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nämä tiedot on tarkoitettu vain maan Suomi asukkaille.
Tällä sivustolla olevat tuotetiedot on tarkoitettu vain maan Suomi asukkaille.
Tällä sivustolla mainituilla tuotteilla voi olla eri merkinnät eri maissa.